پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۱۰ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب یکشنبه ۱۰ ژانویه، به ۶۵۹۷۸۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۶۹۵۰ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,124 new cases, 126 new deaths
(Total: 659,788 confirmed cases, 16,950 deaths, 556,088 resolved)


Quebec 2,588 new cases, 39 new deaths
(Total: 228,821 confirmed cases, 8,686 deaths, 192,979 resolved)


Ontario 3,945 new cases, 61 new deaths
(Total: 215,782 confirmed cases, 4,983 deaths, 180,720 resolved)


Alberta 811 new cases, 12 new deaths
(Total: 111,452 confirmed cases, 1,284 deaths, 96,052 resolved)


British Columbia
(Total: 56,131 confirmed cases, 988 deaths, 48,205 resolved)


Manitoba 151 new cases, 5 new deaths
(Total: 26,317 confirmed cases, 738 deaths, 20,850 resolved)


Saskatchewan 307 new cases, 0 new deaths
(Total: 18,110 confirmed cases, 191 deaths, 14,426 resolved)


Nova Scotia -1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,528 confirmed cases, 65 deaths, 1,435 resolved)


New Brunswick 14 new cases, 0 new deaths
(Total: 779 confirmed cases, 9 deaths, 585 resolved)


Newfoundland and Labrador 1 new case, 0 new deaths
(Total: 393 confirmed cases, 4 deaths, 381 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 102 confirmed cases, 0 deaths, 94 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 59 resolved)


Northwest Territories
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19