پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۲۸ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۲۸ اپریل، به ۱۲۰۰۷۱۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۱۰۸رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,992 new cases, 57 new deaths
(Total: 1,200,716 confirmed cases, 24,108 deaths, 1,093,504 resolved)


Ontario 3,480 new cases, 24 new deaths
(Total: 455,606 confirmed cases, 7,988 deaths, 408,765 resolved)


Quebec 1,904 new cases, 10 new deaths
(Total: 347,690 confirmed cases, 10,908 deaths, 325,691 resolved)


Alberta
(Total: 184,840 confirmed cases, 2,067 deaths, 162,052 resolved)


British Columbia 841 new cases, 5 new deaths
(Total: 127,889 confirmed cases, 1,576 deaths, 118,057 resolved)


Saskatchewan 213 new cases, 4 new deaths
(Total: 40,614 confirmed cases, 486 deaths, 37,685 resolved)


Manitoba
(Total: 38,025 confirmed cases, 968 deaths, 34,884 resolved)


Nova Scotia 75 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,290 confirmed cases, 67 deaths, 1,734 resolved)


New Brunswick 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,882 confirmed cases, 36 deaths, 1,731 resolved)


Newfoundland and Labrador 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,066 confirmed cases, 6 deaths, 1,029 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 177 confirmed cases, 0 deaths, 166 resolved)


Yukon
(Total: 81 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 57 confirmed cases, 0 deaths, 49 resolved)


Nunavut 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 478 confirmed cases, 4 death, 424 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19