پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۲۱ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر چهارشنبه ۲۱ اپریل، به ۱۱۴۴۶۴۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۷۵۳رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,640 new cases, 45 new deaths
(Total: 1,144,648 confirmed cases, 23,753 deaths, 1,033,141 resolved)


Ontario 4,212 new cases, 32 new deaths
(Total: 429,123 confirmed cases, 7,789 deaths, 378,417 resolved)


Quebec 1,217 new cases, 5 new deaths
(Total: 340,397 confirmed cases, 10,838 deaths, 317,338 resolved)


Alberta
(Total: 173,531 confirmed cases, 2,048 deaths, 153,002 resolved)


British Columbia
(Total: 120,889 confirmed cases, 1,539 deaths, 109,973 resolved)


Manitoba 162 new cases, 1 new death
(Total: 36,632 confirmed cases, 961 deaths, 33,838 resolved)


Saskatchewan
(Total: 38,651 confirmed cases, 465 deaths, 35,546 resolved)


Nova Scotia
(Total: 1,831 confirmed cases, 68 deaths, 1,696 resolved)


New Brunswick 7 new cases, 1 new death
(Total: 1,804 confirmed cases, 34 deaths, 1,631 resolved)


Newfoundland and Labrador 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,049 confirmed cases, 6 deaths, 1,012 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 174 confirmed cases, 0 deaths, 161 resolved)


Yukon
(Total: 77 confirmed cases, 1 death, 74 resolved)


Northwest Territories
(Total: 49 confirmed cases, 0 deaths, 48 resolved)


Nunavut
(Total: 428 confirmed cases, 4 death, 391 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144300بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19