پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۱۴ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۱۳ اپریل، به ۱۰۸۷۱۵۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۴۴۵رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,238 new cases, 36 new deaths
(Total: 1,087,158 confirmed cases, 23,445 deaths, 983,512 resolved)


Ontario 4,156 new cases, 28 new deaths
(Total: 398,835 confirmed cases, 7,610 deaths, 354,417 resolved)


Quebec 1,559 new cases, 7 new deaths
(Total: 331,031 confirmed cases, 10,763 deaths, 306,608 resolved)


Alberta 1,412 new cases, 8 new deaths
(Total: 164,531 confirmed cases, 2,029 deaths, 146,933 resolved)


British Columbia 1,168 new cases, 6 new deaths
(Total: 114,870 confirmed cases, 1,521 deaths, 103,360 resolved)


Manitoba 80 new cases, 3 new deaths
(Total: 35,539 confirmed cases, 954 deaths, 33,146 resolved)


Saskatchewan 193 new cases, 1 new death
(Total: 37,085 confirmed cases, 458 deaths, 34,102 resolved)


Nova Scotia 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,783 confirmed cases, 66 deaths, 1,675 resolved)


New Brunswick 16 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,752 confirmed cases, 33 deaths, 1,577 resolved)


Newfoundland and Labrador 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,034 confirmed cases, 6 deaths, 1,010 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 165 confirmed cases, 0 deaths, 159 resolved)


Yukon 1 new case, 0 new deaths
(Total: 76 confirmed cases, 1 death, 73 resolved)


Northwest Territories
(Total: 49 confirmed cases, 0 deaths, 48 resolved)


Nunavut
(Total: 395 confirmed cases, 4 death, 395 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19