پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۷ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۷ اپریل، به ۱۰۲۸۰۴۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۱۷۳رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 6,328 new cases, 23 new deaths
(Total: 1,028,047 confirmed cases, 23,173 deaths, 942,738 resolved)


Ontario 3,215 new cases, 17 new deaths
(Total: 370,817 confirmed cases, 7,475 deaths, 335,983 resolved)


Quebec 1,270 new cases, 8 new deaths
(Total: 319,802 confirmed cases, 10,709 deaths, 298,298 resolved)


Alberta 1,351 new cases, 1 new death
(Total: 155,476 confirmed cases, 2,002 deaths, 142,010 resolved)


British Columbia 997 new cases, 2 new deaths
(Total: 106,985 confirmed cases, 1,491 deaths, 96,626 resolved)


Manitoba 107 new cases, 1 new death
(Total: 34,656 confirmed cases, 943 deaths, 32,419 resolved)


Saskatchewan 191 new cases, 2 new deaths
(Total: 35,171 confirmed cases, 445 deaths, 32,588 resolved)


Nova Scotia 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,749 confirmed cases, 66 deaths, 1,646 resolved)


New Brunswick 14 new cases, 1 new death
(Total: 1,679 confirmed cases, 31 deaths, 1,484 resolved)


Newfoundland and Labrador 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,021 confirmed cases, 6 deaths, 1,007 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 160 confirmed cases, 0 deaths, 152 resolved)


Yukon
(Total: 74 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 49 confirmed cases, 0 deaths, 48 resolved)


Nunavut
(Total: 395 confirmed cases, 4 death, 391 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19