پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۱۳ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۱۳ ژانویه، به ۶۸۱۳۲۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۷۳۸۳ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,975 new cases, 142 new deaths
(Total: 681,328 confirmed cases, 17,383 deaths, 584,652 resolved)


Quebec 2,071 new cases, 33 new deaths
(Total: 234,695 confirmed cases, 8,815 deaths, 202,166 resolved)


Ontario 2,961 new cases, 74 new deaths
(Total: 224,984 confirmed cases, 5,127 deaths, 190,221 resolved)


Alberta 875 new cases, 61 new deaths
(Total: 113,618 confirmed cases, 1,368 deaths, 99,412 resolved)


British Columbia 519 new cases, 43 new deaths
(Total: 59,072 confirmed cases, 1,031 deaths, 51,893 resolved)


Manitoba 155 new cases, 5 new deaths
(Total: 26,695 confirmed cases, 753 deaths, 23,014 resolved)


Saskatchewan 247 new cases, 2 new deaths
(Total: 19,017 confirmed cases, 206 deaths, 15,063 resolved)


Nova Scotia 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,542 confirmed cases, 65 deaths, 1,447 resolved)


New Brunswick 19 new cases, 1 new death
(Total: 836 confirmed cases, 12 deaths, 593 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 393 confirmed cases, 4 deaths, 381 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 103 confirmed cases, 0 deaths, 95 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 59 resolved)


Northwest Territories
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19