پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۲۴ جولای

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب شنبه ۲۴ جولای، به ۱۴۲۵۸۸۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۶۵۴۲رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 437 new cases, 7 new deaths
(Total: 1,425,881 confirmed cases, 26,542 deaths, 1,394,766 resolved)


Ontario 170 new cases, 3 new deaths
(Total: 549,156 confirmed cases, 9,311 deaths, 538,421 resolved)


Quebec
(Total: 376,530 confirmed cases, 11,239 deaths, 364,539 resolved)


Alberta
(Total: 233,160 confirmed cases, 2,322 deaths, 230,039 resolved)


British Columbia
(Total: 148,842 confirmed cases, 1,767 deaths, 146,463 resolved)

Manitoba
(Total: 57,359 confirmed cases, 1,170 deaths, 55,652 resolved)


Saskatchewan
(Total: 49,608 confirmed cases, 577 deaths, 48,719 resolved)


Nova Scotia
(Total: 5,882 confirmed cases, 93 deaths, 5,777 resolved)


New Brunswick
(Total: 2,350 confirmed cases, 46 deaths, 2,293 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,437 confirmed cases, 7 deaths, 1,391 resolved)


Yukon
(Total: 551 confirmed cases, 6 deaths, 470 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 208 confirmed cases, 0 death, 208 resolved)


Northwest Territories
(Total: 128 confirmed cases, 0 deaths, 128 resolved)


Nunavut
(Total: 657 confirmed cases, 4 death, 653 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19