پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۶ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر پنجشنبه ۶ می، به ۱۲۶۱۸۷۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۴رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,799 new cases, 54 new deaths
(Total: 1,261,876 confirmed cases, 24,484 deaths, 1,156,203 resolved)


Ontario 3,424 new cases, 26 new deaths
(Total: 483,057 confirmed cases, 8,213 deaths, 440,467 resolved)


Quebec 907 new cases, 7 new deaths
(Total: 355,297 confirmed cases, 10,971 deaths, 335,421 resolved)


Alberta
(Total: 200,924 confirmed cases, 2,102 deaths, 174,666 resolved)


British Columbia
(Total: 132,925 confirmed cases, 1,594 deaths, 124,252 resolved)


Saskatchewan
(Total: 42,203 confirmed cases, 501 deaths, 39,452 resolved)


Manitoba
(Total: 40,085 confirmed cases, 982 deaths, 36,323 resolved)


Nova Scotia 182 new cases, 0 new deaths
(Total: 3,364 confirmed cases, 69 deaths, 1,986 resolved)


New Brunswick 11 new cases, 1 new death
(Total: 1,980 confirmed cases, 40 deaths, 1,797 resolved)


Newfoundland and Labrador 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,120 confirmed cases, 6 deaths, 1,052 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 183 confirmed cases, 0 deaths, 176 resolved)


Yukon
(Total: 82 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 91 confirmed cases, 0 deaths, 57 resolved)


Nunavut 12 new cases, 0 new deaths
(Total: 552 confirmed cases, 4 death, 462 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145342بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19