پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۱۵ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب پنجشنبه ۱۵ اپریل، به ۱۰۹۶۷۲۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۵۰۰رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,444 new cases, 53 new deaths
(Total: 1,096,723 confirmed cases, 23,500 deaths, 990,079 resolved)


Ontario 4,736 new cases, 29 new deaths
(Total: 403,571 confirmed cases, 7,639 deaths, 357,591 resolved)


Quebec 1,513 new cases, 15 new deaths
(Total: 332,544 confirmed cases, 10,778 deaths, 307,748 resolved)


Alberta 1,646 new cases, 5 new deaths
(Total: 166,177 confirmed cases, 2,034 deaths, 147,920 resolved)


British Columbia 1,205 new cases, 3 new deaths
(Total: 116,075 confirmed cases, 1,524 deaths, 104,331 resolved)


Manitoba 149 new cases, 1 new death
(Total: 35,688 confirmed cases, 955 deaths, 33,205 resolved)


Saskatchewan 299 new cases, 2 new deaths
(Total: 37,384 confirmed cases, 460 deaths, 34,325 resolved)


Nova Scotia 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,789 confirmed cases, 66 deaths, 1,678 resolved)


New Brunswick 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,760 confirmed cases, 33 deaths, 1,586 resolved)


Newfoundland and Labrador 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,036 confirmed cases, 6 deaths, 1,011 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 165 confirmed cases, 0 deaths, 159 resolved)


Yukon 1 new case, 0 new deaths
(Total: 76 confirmed cases, 1 death, 73 resolved)


Northwest Territories
(Total: 49 confirmed cases, 0 deaths, 48 resolved)


Nunavut 1 new case, 0 new deaths
(Total: 396 confirmed cases, 4 death, 391 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19