پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۴ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب نجشنبه ۴ مارچ، به ۸۷۷۴۹۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۱۳۸رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,919 new cases, 42 new deaths
(Total: 877,449 confirmed cases, 22,138 deaths, 825,512 resolved)


Ontario 994 new cases, 10 new deaths
(Total: 304,757 confirmed cases, 7,024 deaths, 287,424 resolved)


Quebec 707 new cases, 19 new deaths
(Total: 290,377 confirmed cases, 10,445 deaths, 272,553 resolved)


Alberta
(Total: 134,454 confirmed cases, 1,902 deaths, 127,903 resolved)


British Columbia
(Total: 81,909 confirmed cases, 1,372 deaths, 75,819 resolved)


Manitoba 51 new cases, 2 new deaths
(Total: 32,051 confirmed cases, 903 deaths, 30,005 resolved)


Saskatchewan 161 new cases, 1 new deaths
(Total: 29,220 confirmed cases, 391 deaths, 27,407 resolved)


Nova Scotia 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,649 confirmed cases, 65 deaths, 1,555 resolved)


New Brunswick 5 new cases 0 new deaths
(Total: 1,443 confirmed cases, 28 deaths, 1,378 resolved)


Newfoundland and Labrador 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,002 confirmed cases, 6 deaths, 871 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 136 confirmed cases, 0 deaths, 114 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 45 resolved)


Nunavut 10 new cases, 0 new deaths
(Total: 369 confirmed cases, 1 death, 354 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19