پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۲۵ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر پنجشنبه ۲۴ فوریه، به ۸۵۷۲۱۰ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۸۰۷رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,991 new cases, 53 new deaths
(Total: 857,210 confirmed cases, 21,846 deaths, 804,844 resolved)


Ontario 1,138 new cases, 23 new deaths
(Total: 297,311 confirmed cases, 6,916 deaths, 280,324 resolved)


Quebec 858 new cases, 15 new deaths
(Total: 285,330 confirmed cases, 10,361 deaths, 266,879 resolved)


Alberta
(Total: 132,033 confirmed cases, 1,866 deaths, 125,622 resolved)


British Columbia
(Total: 78,278 confirmed cases, 1,338 deaths, 72,219 resolved)


Manitoba 67 new cases, 1 new death
(Total: 31,657 confirmed cases, 888 deaths, 29,563 resolved)


Saskatchewan
(Total: 27,980 confirmed cases, 379 deaths, 26,176 resolved)


Nova Scotia 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,624 confirmed cases, 65 deaths, 1,532 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,426 confirmed cases, 26 deaths, 1,325 resolved)


Newfoundland and Labrador 10 new cases, 0 new deaths
(Total: 973 confirmed cases, 5 deaths, 630 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 115 confirmed cases, 0 deaths, 114 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 43 resolved)


Nunavut
(Total: 351 confirmed cases, 1 death, 323 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140629بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19