پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۱۱ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر پنجشنبه ۱۱ فوریه، به ۸۱۶۰۵۲ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۰59رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 3,476 new cases, 92 new deaths
(Total: 816,052 confirmed cases, 21,059 deaths, 757,115 resolved)


Ontario 945 new cases, 18 new deaths
(Total: 282,511 confirmed cases, 6,614 deaths, 263,044 resolved)


Quebec 1,121 new cases, 37 new deaths
(Total: 273,847 confirmed cases, 10,149 deaths, 252,651 resolved)


Alberta
(Total: 127,570 confirmed cases, 1,728 deaths, 120,136 resolved)


British Columbia
(Total: 71,856 confirmed cases, 1,269 deaths, 66,167 resolved)


Manitoba
(Total: 30,417 confirmed cases, 859 deaths, 27,985 resolved)


Saskatchewan
(Total: 25,843 confirmed cases, 348 deaths, 23,527 resolved)


Nova Scotia
(Total: 1,588 confirmed cases, 65 deaths, 1,514 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,375 confirmed cases, 21 deaths, 1,178 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 510 confirmed cases, 4 deaths, 393 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 114 confirmed cases, 0 deaths, 110 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 38 confirmed cases, 0 deaths, 35 resolved)


Nunavut
(Total: 300 confirmed cases, 1 death, 293 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139717بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19