پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۲۶ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب پنجشنبه، ۲۶ نوامبر، به ۳۵۲٬۷۷۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۱٬۷۹۹ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 5,018 new cases, 92 new deaths
(Total: 352,778 confirmed cases, 11,799 deaths, 280,923 resolved)

Quebec1,464 new cases, 32 new deaths
(Total: 136,894 confirmed cases, 6,947 deaths, 118,491 resolved)

Ontario: 1,478 new cases, 21 new deaths
(Total: 109,361 confirmed cases, 3,575 deaths, 92,915 resolved)

Alberta: 1,077 new cases, 10 new deaths
(Total: 51,878 confirmed cases, 510 deaths, 37,316 resolved)

British Columbia: 884 new cases, 13 new deaths
(Total: 29,654 confirmed cases, 384 deaths, 19,998 resolved)

Manitoba: 381 new cases, 10 new deaths
(Total: 15,288 confirmed cases, 266 deaths, 6,177 resolved)

Saskatchewan: 315 new cases, 3 new deaths
(Total: 7,362 confirmed cases, 40 deaths, 4,176 resolved)

 

Nova Scotia: 14 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,257 confirmed cases, 65 deaths, 1,078 resolved)

New Brunswick: 12 new cases, 0 new deaths
(Total: 465 confirmed cases, 7 deaths, 353 resolved)

Newfoundland and Labrador: 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 327 confirmed cases, 4 deaths, 295 resolved)

Prince Edward Island: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 70 confirmed cases, 0 deaths, 68 resolved)

Yukon: 
(Total: 39 confirmed cases, 1 death, 23 resolved)

Northwest Territories: 
(Total: 15 confirmed cases, 0 deaths, 15 resolved)

Nunavut: 
(Total: 155 confirmed cases, 0 deaths, 5 recovered)

 

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19