پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۱۹ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب پنجشنبه، ۱۹ نوامبر، به ۳۱۵٬۴۵۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۱٬۲۶۵ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,640 new cases, 100 new deaths
(Total: 315,451 confirmed cases, 11,265 deaths, 252,294 resolved)

Quebec1,207 new cases, 34 new deaths
(Total: 128,440 confirmed cases, 6,744 deaths, 109,800 resolved)

Ontario: 1,210 new cases, 28 new deaths
(Total: 99,372 confirmed cases, 3,443 deaths, 83,301 resolved)

Alberta: 1,105 new cases, 8 new deaths
(Total: 42,797 confirmed cases, 451 deaths, 31,964 resolved)

British Columbia: 529 new cases, 1 new death
(Total: 24,658 confirmed cases, 321 deaths, 17,207 resolved)

Manitoba: 475 new cases, 8 new deaths
(Total: 12,482 confirmed cases, 198 deaths, 4,655 resolved)

Saskatchewan: 98 new cases, 0 new deaths
(Total: 5,651 confirmed cases, 32 deaths, 3,553 resolved)

 

Nova Scotia: 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,155 confirmed cases, 65 deaths, 1,067 resolved)

New Brunswick: 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 392 confirmed cases, 6 deaths, 343 resolved)

Newfoundland and Labrador: 1 new case, 0 new deaths
(Total: 308 confirmed cases, 4 deaths, 294 resolved)

Prince Edward Island: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 68 confirmed cases, 0 deaths, 65 resolved)

Yukon: 0 new cases. 0 new deaths
(Total: 26 confirmed cases, 1 death, 22 resolved)

Northwest Territories: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 15 confirmed cases, 0 deaths, 10 resolved)

Nunavut: 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 74 confirmed cases, 0 deaths, 0 recovered)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19