پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۱۲ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر پنجشنبه، ۱۲ نوامبر، به ۲۸۰٬۳۱۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۰٬۷۴۵ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,025 new cases, 53 new deaths
(Total: 280,311 confirmed cases, 10,745 deaths, 225,085 resolved)

Quebec1,365 new cases, 22 new deaths
(Total: 119,894 confirmed cases, 6,557 deaths, 101,407 resolved)

Ontario: 1,575 new cases, 18 new deaths
(Total: 89,784 confirmed cases, 3,293 deaths, 75,220 resolved)

Alberta: 
(Total: 35,545 confirmed cases, 383 deaths, 26,407 resolved)

British Columbia: 
(Total: 18,964 confirmed cases, 284 deaths, 13,704 resolved)

Manitoba: 474 new cases, 9 new deaths
(Total: 9,782 confirmed cases, 132 deaths, 3,620 resolved)

Saskatchewan: 111 new cases, 0 new deaths
(Total: 4,437 confirmed cases, 29 deaths, 2,949 resolved)

 

Nova Scotia: 
(Total: 1,134 confirmed cases, 65 deaths, 1,049 resolved)

New Brunswick: 
(Total: 355 confirmed cases, 6 deaths, 328 resolved)

Newfoundland and Labrador: 
(Total: 298 confirmed cases, 4 deaths, 287 resolved)

Prince Edward Island: 
(Total: 68 confirmed cases, 64 resolved)

Yukon: 
(Total: 23 confirmed cases, 1 death, 21 resolved)

Northwest Territories: 
(Total: 11 confirmed cases, 10 resolved)

Nunavut: 
(Total: 3 confirmed case)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19