پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۲۱ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر پنجشنبه ۲۱ ژانویه، به ۷۲۸۱۲۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۸۵۰۸ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 6,309 new cases, 154 new deaths
(Total: 728,127 confirmed cases, 18,508 deaths, 641,610 resolved)


Quebec
(Total: 247,236 confirmed cases, 9,208 deaths, 219,592 resolved)


Ontario 2,632 new cases, 46 new deaths
(Total: 247,564 confirmed cases, 5,614 deaths, 215,887 resolved)


Alberta
(Total: 118,436 confirmed cases, 1,484 deaths, 106,387 resolved)


British Columbia
(Total: 62,412 confirmed cases, 1,104 deaths, 55,564 resolved)


Manitoba
(Total: 27,893 confirmed cases, 788 deaths, 23,968 resolved)


Saskatchewan
(Total: 21,112 confirmed cases, 226 deaths, 17,184 resolved)


Nova Scotia 
(Total: 1,564 confirmed cases, 65 deaths, 1,476 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,025 confirmed cases, 13 deaths, 694 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 396 confirmed cases, 4 deaths, 384 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 110 confirmed cases, 0 deaths, 103 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 30 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138730بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19