پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۱۴ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب پنجشنبه ۱۴ ژانویه، به ۶۸۸۸۹۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۷۵۳۷ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,790 new cases, 144 new deaths
(Total: 688,891 confirmed cases, 17,537 deaths, 593,397 resolved)


Quebec 2,132 new cases, 63 new cases
(Total: 236,827 confirmed cases, 8,878 deaths, 202,166 resolved)


Ontario 3,326 new cases, 62 new deaths
(Total: 228,310 confirmed cases, 5,189 deaths, 193,814 resolved)


Alberta 967 new cases, 21 new deaths
(Total: 114,585 confirmed cases, 1,389 deaths, 100,762 resolved)


British Columbia 536 new cases, 7 new deaths
(Total: 59,608 confirmed cases, 1,038 deaths, 52,605 resolved)


Manitoba 259 new cases, 2 new deaths
(Total: 26,954 confirmed cases, 755 deaths, 23,313 resolved)


Saskatchewan 312 new cases, 0 new deaths
(Total: 19,329 confirmed cases, 206 deaths, 15,264 resolved)


Nova Scotia 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,548 confirmed cases, 65 deaths, 1,451 resolved)


New Brunswick 23 new cases, 0 new deaths
(Total: 859 confirmed cases, 12 deaths, 600 resolved)


Newfoundland and Labrador 1 new case, -1 new deaths
(Total: 394 confirmed cases, 3 deaths, 383 resolved)


Prince Edward Island 1 new case, 0 new deaths
(Total: 104 confirmed cases, 0 deaths, 95 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 63 resolved)


Northwest Territories
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138335بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19