پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۱ آگوست

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا صبح شنبه، ۱ آگوست، به ۱۱۶٬۴۳۶ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 59,312 confirmed (including 5,674 deaths, 50,886 resolved)

Ontario: 39,333 confirmed (including 2,777 deaths, 35,237 resolved)

Alberta: 10,843 confirmed (including 196 deaths, 9,261 resolved)

British Columbia: 3,641 confirmed (including 195 deaths, 3,168 resolved)

Saskatchewan: 1,319 confirmed (including 18 deaths, 1,008 resolved)

Nova Scotia: 1,069 confirmed (including 64 deaths, 1,003 resolved)

Manitoba: 401 confirmed (including 8 deaths, 337 resolved), 14 presumptive

Newfoundland and Labrador: 266 confirmed (including 3 deaths, 259 resolved)

New Brunswick: 170 confirmed (including 2 death, 166 resolved)

Prince Edward Island: 36 confirmed (including 36 resolved)

Yukon: 14 confirmed (including 11 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases

Total: 116,436 (14 presumptive, 116,422 confirmed including 8,937 deaths, 101,390 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19