پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۴ جولای

 تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز شنبه، ۴ جولای، به ۱۰۵٬۳۱۴ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 55,784 confirmed (including 5,566 deaths, 25,280 resolved)

Ontario: 35,656 confirmed (including 2,687 deaths, 31,083 resolved)

Alberta: 8,259 confirmed (including 155 deaths, 7,532 resolved)

British Columbia: 2,947 confirmed (including 177 deaths, 2,608 resolved)

Nova Scotia: 1,064 confirmed (including 63 deaths, 998 resolved)

Saskatchewan: 796 confirmed (including 14 deaths, 711 resolved)

Manitoba: 314 confirmed (including 7 deaths, 302 resolved), 11 presumptive

Newfoundland and Labrador: 261 confirmed (including 3 deaths, 258 resolved)

New Brunswick: 165 confirmed (including 2 death, 158 resolved)

Prince Edward Island: 27 confirmed (including 27 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Yukon: 11 confirmed (including 11 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases, 1 presumptive

Total: 105,314 (12 presumptive, 105,302 confirmed including 8,674 deaths, 68,986 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19