پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۱ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب شنبه ۱ می، به ۱۲۲۷۰۴۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۲۶۱رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,834 new cases, 58 new deaths
(Total: 1,227,041 confirmed cases, 24,261 deaths, 1,119,240 resolved)


Ontario 3,369 new cases, 29 new deaths
(Total: 466,733 confirmed cases, 8,079 deaths, 421,216 resolved)


Quebec 1,101 new cases, 7 new deaths
(Total: 350,874 confirmed cases, 10,933 deaths, 330,362 resolved)


Alberta 2,433 new cases, 1 new death
(Total: 193,167 confirmed cases, 2,083 deaths, 168,580 resolved)


British Columbia
(Total: 129,482 confirmed cases, 1,581 deaths, 119,785 resolved)


Saskatchewan 262 new cases, 3 new deaths
(Total: 41,360 confirmed cases, 494 deaths, 38,414 resolved)


Manitoba 266 new cases, 2 new deaths
(Total: 38,995 confirmed cases, 976 deaths, 35,551 resolved)


Nova Scotia 148 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,575 confirmed cases, 67 deaths, 1,795 resolved)


New Brunswick 18 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,933 confirmed cases, 36 deaths, 1,755 resolved)


Newfoundland and Labrador 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,081 confirmed cases, 6 deaths, 1,038 resolved)


Prince Edward Island 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 181 confirmed cases, 0 deaths, 169 resolved)


Yukon
(Total: 81 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 57 confirmed cases, 0 deaths, 51 resolved)


Nunavut 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 509 confirmed cases, 4 death, 432 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19