پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۱۷ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر شنبه ۱۷ اپریل، به ۱۱۱۲۱۶۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۵۸۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,683 new cases, 55 new deaths
(Total: 1,112,167 confirmed cases, 23,586 deaths, 1,002,623 resolved)


Ontario 4,362 new cases, 34 new deaths
(Total: 412,745 confirmed cases, 7,698 deaths, 364,353 resolved)


Quebec 1,537 new cases, 8 new deaths
(Total: 335,608 confirmed cases, 10,793 deaths, 311,047 resolved)


Alberta
(Total: 167,793 confirmed cases, 2,034 deaths, 149,000 resolved)


British Columbia
(Total: 117,080 confirmed cases, 1,530 deaths, 105,291 resolved)


Manitoba 177 new cases,
(Total: 35,992 confirmed cases, 958 deaths, 33,404 resolved)


Saskatchewan
(Total: 37,615 confirmed cases, 462 deaths, 34,550 resolved)


Nova Scotia 8 new cases,
(Total: 1,800 confirmed cases, 67 deaths, 1,689 resolved)


New Brunswick 11 new cases,
(Total: 1,778 confirmed cases, 33 deaths, 1,594 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,039 confirmed cases, 6 deaths, 1,011 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 165 confirmed cases, 0 deaths, 159 resolved)


Yukon
(Total: 76 confirmed cases, 1 death, 73 resolved)


Northwest Territories
(Total: 49 confirmed cases, 0 deaths, 48 resolved)


Nunavut
(Total: 414 confirmed cases, 4 death, 391 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19