پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۲۷ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب شنبه ۲۷ فوریه، به ۸۶۳۵۴۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۹۴۹رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,974 new cases, 48 new deaths
(Total: 863,543 confirmed cases, 21,949 deaths, 810,882 resolved)


Ontario 1,185 new cases, 16 new deaths
(Total: 299,754 confirmed cases, 6,960 deaths, 282,315 resolved)


Quebec 858 new cases, 13 new deaths
(Total: 287,003 confirmed cases, 10,385 deaths, 268,645 resolved)


Alberta
(Total: 132,788 confirmed cases, 1,877 deaths, 126,406 resolved)


British Columbia
(Total: 79,194 confirmed cases, 1,355 deaths, 73,188 resolved)


Manitoba 88 new cases, 4 new deaths
(Total: 31,809 confirmed cases, 893 deaths, 29,708 resolved)


Saskatchewan
(Total: 28,344 confirmed cases, 380 deaths, 26,454 resolved)


Nova Scotia
(Total: 1,634 confirmed cases, 65 deaths, 1,534 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,428 confirmed cases, 26 deaths, 1,360 resolved)


Newfoundland and Labrador 4 new cases, 1 new death
(Total: 981 confirmed cases, 6 deaths, 701 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 120 confirmed cases, 0 deaths, 114 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 44 resolved)


Nunavut
(Total: 356 confirmed cases, 1 death, 329 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19