پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۲۰ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب شنبه ۲۰ فوریه، به ۸۴۳۳۰۵ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۶۳۰رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,896 new cases, 59 new deaths
(Total: 843,305 confirmed cases, 21,630 deaths, 789,845 resolved)


Ontario 1,228 new cases, 28 new deaths
(Total: 291,999 confirmed cases, 6,848 deaths, 274,714 resolved)


Quebec 769 new cases, 14 new deaths
(Total: 281,456 confirmed cases, 10,292 deaths, 262,506 resolved)


Alberta 380 new cases, 6 new deaths
(Total: 130,735 confirmed cases, 1,818 deaths, 124,114 resolved)


British Columbia
(Total: 75,835 confirmed cases, 1,327 deaths, 69,970 resolved)


Manitoba 94 new cases, 3 new deaths
(Total: 31,329 confirmed cases, 882 deaths, 29,240 resolved)


Saskatchewan 193 new cases, 3 new deaths
(Total: 27,438 confirmed cases, 368 deaths, 25,468 resolved)


Nova Scotia 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,608 confirmed cases, 65 deaths, 1,525 resolved)


New Brunswick 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,420 confirmed cases, 24 deaths, 1,308 resolved)


Newfoundland and Labrador 38 new cases, 0 new deaths
(Total: 901 confirmed cases, 4 deaths, 460 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 114 confirmed cases, 0 deaths, 112 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 39 resolved)


Nunavut 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 338 confirmed cases, 1 death, 307 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19