پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۴ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب سه شنبه ۴ می، به ۱۲۴۹۹۵۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۳۹۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,905 new cases, 42 new deaths
(Total: 1,249,956 confirmed cases, 24,396 deaths, 1,142,860 resolved)


Ontario 2,791 new cases, 25 new deaths
(Total: 476,692 confirmed cases, 8,143 deaths, 432,109 resolved)


Quebec 797 new cases, 15 new deaths
(Total: 353,457 confirmed cases, 10,959 deaths, 333,624 resolved)


Alberta 1,743 new cases, 9 new deaths
(Total: 198,653 confirmed cases, 2,099 deaths, 172,931 resolved)


British Columbia 697 new cases, 1 new death
(Total: 132,353 confirmed cases, 1,597 deaths, 123,383 resolved)


Saskatchewan 200 new cases, 1 new death
(Total: 42,006 confirmed cases, 499 deaths, 39,202 resolved)


Manitoba 290 new cases, 1 new death
(Total: 39,814 confirmed cases, 980 deaths, 36,142 resolved)


Nova Scotia 153 new cases, 2 new deaths
(Total: 3,007 confirmed cases, 69 deaths, 1,878 resolved)


New Brunswick 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,958 confirmed cases, 38 deaths, 1,778 resolved)


Newfoundland and Labrador 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,108 confirmed cases, 6 deaths, 1,042 resolved)


Prince Edward Island 1 new case, 0 new deaths
(Total: 183 confirmed cases, 0 deaths, 176 resolved)


Yukon
(Total: 82 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories 12 new cases, 0 new deaths
(Total: 77 confirmed cases, 0 deaths, 57 resolved)


Nunavut 7 new cases, 0 new deaths
(Total: 535 confirmed cases, 4 death, 446 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145142بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19