پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۲۷ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب سه شنبه ۲۷ اپریل، به ۱۱۹۲۴۱۴ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۰۷۱رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,020 new cases, 44 new deaths
(Total: 1,192,414 confirmed cases, 24,071 deaths, 1,084,126 resolved)


Ontario 3,265 new cases, 29 new deaths
(Total: 452,126 confirmed cases, 7,964 deaths, 404,248 resolved)


Quebec 899 new cases, 12 new deaths
(Total: 346,596 confirmed cases, 10,898 deaths, 325,691 resolved)


Alberta
(Total: 183,301 confirmed cases, 2,074 deaths, 160,617 resolved)


British Columbia
(Total: 126,249 confirmed cases, 1,571 deaths, 116,241 resolved)


Saskatchewan 226 new cases, 6 new deaths
(Total: 40,401 confirmed cases, 482 deaths, 37,401 resolved)


Manitoba
(Total: 37,808 confirmed cases, 968 deaths, 34,747 resolved)


Nova Scotia 96 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,215 confirmed cases, 67 deaths, 1,729 resolved)


New Brunswick
(Total: 1,858 confirmed cases, 35 deaths, 1,700 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,062 confirmed cases, 6 deaths, 1,024 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 175 confirmed cases, 0 deaths, 164 resolved)


Yukon
(Total: 81 confirmed cases, 1 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 57 confirmed cases, 0 deaths, 49 resolved)


Nunavut 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 472 confirmed cases, 4 death, 419 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19