پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۱۰ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۱۰ مارچ، به ۸۹۶۷۴۴ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۳۳۵رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,967 new cases, 37 new deaths
(Total: 896,744 confirmed cases, 22,335 deaths, 843,967 resolved)


Ontario 1,316 new cases, 16 new deaths
(Total: 312,428 confirmed cases, 7,099 deaths, 294,018 resolved)


Quebec 792 new cases, 10 new deaths
(Total: 294,652 confirmed cases, 10,503 deaths, 277,185 resolved)


Alberta 399 new cases, 2 new deaths
(Total: 136,733 confirmed cases, 1,928 deaths, 130,382 resolved)


British Columbia 531 new cases, 1 new death
(Total: 85,650 confirmed cases, 1,394 deaths, 79,309 resolved)


Manitoba 71 new cases, 1 new death
(Total: 32,421 confirmed cases, 908 deaths, 30,328 resolved)


Saskatchewan 111 new cases, 1 new death
(Total: 30,029 confirmed cases, 401 deaths, 28,244 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,665 confirmed cases, 65 deaths, 1,576 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,460 confirmed cases, 29 deaths, 1,395 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,010 confirmed cases, 6 deaths, 920 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 143 confirmed cases, 0 deaths, 115 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 46 resolved)


Nunavut
(Total: 381 confirmed cases, 1 death, 357 recovered)بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19