پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۲ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب سه شنبه ۲ مارچ، به ۸۷۱۸۰۰ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۰۴۱رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,931 new cases, 42 new deaths
(Total: 871,800 confirmed cases, 22,041 deaths, 819,678 resolved)


Ontario 966 new cases, 11 new deaths
(Total: 302,805 confirmed cases, 6,997 deaths, 285,262 resolved)


Quebec 588 new cases, 8 new deaths
(Total: 288,941 confirmed cases, 10,407 deaths, 271,156 resolved)


Alberta
(Total: 133,795 confirmed cases, 1,888 deaths, 127,233 resolved)


British Columbia
(Total: 80,672 confirmed cases, 1,363 deaths, 74,776 resolved)


Manitoba 56 new cases, 2 new deaths
(Total: 31,950 confirmed cases, 898 deaths, 29,901 resolved)


Saskatchewan 137 new cases, 2 new deaths
(Total: 28,938 confirmed cases, 387 deaths, 27,059 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,643 confirmed cases, 65 deaths, 1,542 resolved)


New Brunswick 4 new cases, 1 new death
(Total: 1,435 confirmed cases, 28 deaths, 1,370 resolved)


Newfoundland and Labrador 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 994 confirmed cases, 6 deaths, 781 resolved)


Prince Edward Island 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 136 confirmed cases, 0 deaths, 114 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 44 resolved)


Nunavut 1 new case, 0 new deaths
(Total: 359 confirmed cases, 1 death, 349 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19