پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۹ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب سه شنبه ۹ فوریه، به ۸۱۰۸۰۲ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۰۹۰۹رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 3,504 new cases, 99 new deaths
(Total: 810,802 confirmed cases, 20,909 deaths, 750,713 resolved)


Ontario 1,022 new cases, 17 new deaths
(Total: 280,494 confirmed cases, 6,555 deaths, 259,991 resolved)


Quebec 826 new cases, 32 new deaths
(Total: 271,737 confirmed cases, 10,078 deaths, 250,652 resolved)


Alberta 195 new cases, 12 new deaths
(Total: 127,231 confirmed cases, 1,722 deaths, 119,678 resolved)


British Columbia 435 new cases, 4 new deaths
(Total: 71,387 confirmed cases, 1,263 deaths, 65,618 resolved)


Manitoba 71 new cases, 3 new deaths
(Total: 30,360 confirmed cases, 853 deaths, 27,910 resolved)


Saskatchewan 80 new cases, 5 new deaths
(Total: 25,654 confirmed cases, 346 deaths, 23,282 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,587 confirmed cases, 65 deaths, 1,513 resolved)


New Brunswick 15 new cases, 1 new deaths
(Total: 1,361 confirmed cases, 21 deaths, 1,156 resolved)


Newfoundland and Labrador 30 new cases, 0 new deaths
(Total: 457 confirmed cases, 4 deaths, 393 resolved)


Prince Edward Island 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 114 confirmed cases, 0 deaths, 110 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 38 confirmed cases, 0 deaths, 35 resolved)


Nunavut
(Total: 299 confirmed cases, 1 death, 284 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139581بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19