پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۲ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا صبح سه شنبه ۲ فوریه، به ۷۸۳۵۹۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۰۱۳۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 4,368 new cases, 128 new deaths
(Total: 783,591 confirmed cases, 20,136 deaths, 711,709 resolved)


Ontario
(Total: 270,180 confirmed cases, 6,224 deaths, 244,939 resolved)


Quebec
(Total: 263,473 confirmed cases, 9,826 deaths, 240,083 resolved)


Alberta
(Total: 124,563 confirmed cases, 1,649 deaths, 115,527 resolved)


British Columbia
(Total: 67,937 confirmed cases, 1,210 deaths, 61,117 resolved)


Manitoba
(Total: 29,651 confirmed cases, 832 deaths, 25,353 resolved)


Saskatchewan
(Total: 24,011 confirmed cases, 306 deaths, 21,336 resolved)


Nova Scotia 
(Total: 1,581 confirmed cases, 65 deaths, 1,506 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,264 confirmed cases, 18 deaths, 972 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 408 confirmed cases, 4 deaths, 388 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 111 confirmed cases, 0 deaths, 105 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 35 confirmed cases, 0 deaths, 35 resolved)


Nunavut
(Total: 294 confirmed cases, 1 death, 266 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139230بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19