پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۲۴ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر سه شنبه، ۲۴ نوامبر، به ۳۳۹٬۸۴۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۱٬۵۹۲ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 5,713 new cases, 66 new deaths
(Total: 339,846 confirmed cases, 11,592 deaths, 271,821 resolved)

Quebec1,124 new cases, new deaths
(Total: 134,330 confirmed cases, 6,887 deaths, 116,624 resolved)

Ontario: 1,099 new cases, new deaths, 19 new deaths
(Total: 106,510 confirmed cases, 3,519 deaths, 90,074 resolved)

Alberta: 
(Total: 48,421 confirmed cases, 476 deaths, 34,779 resolved)

British Columbia: 
(Total: 27,094 confirmed cases, 348 deaths, 19,069 resolved)

Manitoba: 471 new cases, 12 new deaths
(Total: 14,558 confirmed cases, 248 deaths, 5,633 resolved)

Saskatchewan: 
(Total: 6,708 confirmed cases, 37 deaths, 3,807 resolved)

 

Nova Scotia: 
(Total: 1,190 confirmed cases, 65 deaths, 1,074 resolved)

New Brunswick: 
(Total: 445 confirmed cases, 7 deaths, 349 resolved)

Newfoundland and Labrador: 
(Total: 321 confirmed cases, 4 deaths, 294 resolved)

Prince Edward Island: 
(Total: 68 confirmed cases, 0 deaths, 65 resolved)

Yukon: 
(Total: 38 confirmed cases, 1 death, 23 resolved)

Northwest Territories: 
(Total: 15 confirmed cases, 0 deaths, 13 resolved)

Nunavut: 
(Total: 134 confirmed cases, 0 deaths, 2 recovered)

 

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19