پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۲۶ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر سه شنبه ۲۶ ژانویه، به ۷۵۶۰۰۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۹۳۶۲رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 5,420 new cases, 154 new deaths
(Total: 756,009 confirmed cases, 19,362 deaths, 675,643 resolved)


Quebec 1,166 new cases, 56 new deaths
(Total: 256,002 confirmed cases, 9,577 deaths, 230,803 resolved)


Ontario 1,740 new cases, 63 new deaths
(Total: 258,700 confirmed cases, 5,909 deaths, 229,755 resolved)


Alberta
(Total: 121,535 confirmed cases, 1,574 deaths, 110,622 resolved)


British Columbia
(Total: 64,828 confirmed cases, 1,154 deaths, 57,831 resolved)


Manitoba 92 new cases, 5 new deaths
(Total: 28,902 confirmed cases, 809 deaths, 24,601 resolved)


Saskatchewan
(Total: 22,416 confirmed cases, 254 deaths, 18,890 resolved)


Nova Scotia 
(Total: 1,571 confirmed cases, 65 deaths, 1,487 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,151 confirmed cases, 14 deaths, 788 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 398 confirmed cases, 4 deaths, 386 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 110 confirmed cases, 0 deaths, 103 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 31 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 282 confirmed cases, 1 death, 264 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138935بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19