پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۲۰ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر چهارشنبه ۲۰ ژانویه، به ۷۲۴۳۲۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۸۴۲۷ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 6,468 new cases, 147 new deaths
(Total: 724,326 confirmed cases, 18,427 deaths, 636,976 resolved)


Quebec 1,502 new cases, 66 new deaths
(Total: 247,236 confirmed cases, 9,208 deaths, 219,592 resolved)


Ontario 2,655 new cases, 89 new deaths
(Total: 244,932 confirmed cases, 5,568 deaths, 212,897 resolved)


Alberta
(Total: 117,767 confirmed cases, 1,463 deaths, 105,208 resolved)


British Columbia
(Total: 61,912 confirmed cases, 1,090 deaths, 55,099 resolved)


Manitoba 153 new cases, 5 new deaths
(Total: 27,893 confirmed cases, 788 deaths, 23,968 resolved)


Saskatchewan 241 new cases, 1 new deaths
(Total: 21,112 confirmed cases, 226 deaths, 17,184 resolved)


Nova Scotia 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,564 confirmed cases, 65 deaths, 1,476 resolved)


New Brunswick 21 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,025 confirmed cases, 13 deaths, 694 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 396 confirmed cases, 4 deaths, 384 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 110 confirmed cases, 0 deaths, 103 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 30 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19