پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۱۲ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب سه شنبه ۱۲ ژانویه، به ۶۷۳۹۵۴ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۷۲۳۳ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 6,847 new cases, 119 new deaths
(Total: 673,954 confirmed cases, 17,233 deaths, 576,447 resolved)


Quebec 1,934 new cases, 45 new deaths
(Total: 232,624 confirmed cases, 8,782 deaths, 199,920 resolved)


Ontario 2,903 new cases, 39 new deaths
(Total: 212,023 confirmed cases, 5,053 deaths, 186,829 resolved)


Alberta 652 new cases, 38 new deaths
(Total: 112,091 confirmed cases, 1,307 deaths, 96,867 resolved)


British Columbia 436 new cases, 31 new deaths
(Total: 58,034 confirmed cases, 988 deaths, 51,144 resolved)


Manitoba 90 new cases, 7 new deaths
(Total: 26,540 confirmed cases, 748 deaths, 22,692 resolved)


Saskatchewan 248 new cases, 13 new deaths
(Total: 18,770 confirmed cases, 204 deaths, 14,814 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,534 confirmed cases, 65 deaths, 1,442 resolved)


New Brunswick 17 new cases, 2 new deaths
(Total: 817 confirmed cases, 11 deaths, 586 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 393 confirmed cases, 4 deaths, 381 resolved)


Prince Edward Island 1 new case, 0 new deaths
(Total: 103 confirmed cases, 0 deaths, 95 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 59 resolved)


Northwest Territories
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19