پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲ آگوست

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۲ آگوست، به ۱۴۳۱۶۰۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۶۶۰۰رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 698 new cases, 7 new deaths
(Total: 1,431,608 confirmed cases, 26,600 deaths, 1,398,168 resolved)


Ontario
(Total: 550,654 confirmed cases, 9,347 deaths, 539,640 resolved)


Quebec 501 new cases (over 72 hours), 0 new deaths (over 72 hours)
(Total: 377,798 confirmed cases, 11,241 deaths, 365,451 resolved)


Alberta
(Total: 234,295 confirmed cases, 2,328 deaths, 230,312 resolved)


British Columbia
(Total: 149,889 confirmed cases, 1,771 deaths, 146,876 resolved)

Manitoba
(Total: 57,593 confirmed cases, 1,178 deaths, 55,873 resolved)


Saskatchewan
(Total: 50,067 confirmed cases, 578 deaths, 48,993 resolved)


Nova Scotia
(Total: 5,887 confirmed cases, 93 deaths, 5,785 resolved)


New Brunswick
(Total: 2,383 confirmed cases, 46 deaths, 2,299 resolved)


Newfoundland and Labrador 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,440 confirmed cases, 7 deaths, 1,421 resolved)


Yukon
(Total: 596 confirmed cases, 7 deaths, 516 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 208 confirmed cases, 0 death, 208 resolved)


Northwest Territories
(Total: 128 confirmed cases, 0 deaths, 128 resolved)


Nunavut
(Total: 657 confirmed cases, 4 death, 653 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19