پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۱۹ جولای

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر دوشنبه ۱۹ جولای، به ۱۴۲۳۵۸۲ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۶۵۰۰رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 378 new cases, 9 new deaths
(Total: 1,423,582 confirmed cases, 26,500 deaths, 1,392,484 resolved)


Ontario 130 new cases, 0 new deaths
(Total: 548,347 confirmed cases, 9,294 deaths, 537,698 resolved)


Quebec 239 new cases (over 48 hours), 1 new death (over 48 hours)
(Total: 376,431 confirmed cases, 11,236 deaths, 364,539 resolved)


Alberta
(Total: 232,676 confirmed cases, 2,314 deaths, 229,783 resolved)


British Columbia
(Total: 148,331 confirmed cases, 1,761 deaths, 145,908 resolved)


Saskatchewan 17 new cases, 0 new deaths
(Total: 49,450 confirmed cases, 575 deaths, 48,613 resolved)


Manitoba 36 new cases, 0 new deaths
(Total: 57,204 confirmed cases, 1,165 deaths, 55,117 resolved)


Nova Scotia
(Total: 5,873 confirmed cases, 92 deaths, 5,774 resolved)


New Brunswick
(Total: 2,346 confirmed cases, 46 deaths, 2,291 resolved)


Newfoundland and Labrador 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,437 confirmed cases, 7 deaths, 1,376 resolved)


Yukon
(Total: 502 confirmed cases, 6 deaths, 420 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 208 confirmed cases, 0 death, 208 resolved)


Northwest Territories
(Total: 128 confirmed cases, 0 deaths, 128 resolved)


Nunavut
(Total: 657 confirmed cases, 4 death, 653 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19