پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۱۰ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۱۰ می، به ۱۲۹۰۸۲۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۶۵۵رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,496 new cases, 44 new deaths
(Total: 1,290,828 confirmed cases, 24,828 deaths, 1,185,983 resolved)


Ontario 2,716 new cases, 19 new deaths
(Total: 495,019 confirmed cases, 8,327 deaths, 454,701 resolved)


Quebec 662 new cases, 6 new deaths
(Total: 358,796 confirmed cases, 10,993 deaths, 339,660 resolved)


Alberta
(Total: 208,790 confirmed cases, 2,110 deaths, 181,483 resolved)


British Columbia
(Total: 134,341 confirmed cases, 1,602 deaths, 125,799 resolved)


Saskatchewan 147 new cases, 0 new deaths
(Total: 43,288 confirmed cases, 502 deaths, 40,645 resolved)


Manitoba 498 new cases, 4 new deaths
(Total: 42,451 confirmed cases, 997 deaths, 37,683 resolved)


Nova Scotia 119 new cases, 0 new deaths
(Total: 4,038 confirmed cases, 71 deaths, 2,312 resolved)


New Brunswick 11 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,013 confirmed cases, 41 deaths, 1,822 resolved)


Newfoundland and Labrador 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,141 confirmed cases, 6 deaths, 1,064 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 186 confirmed cases, 0 deaths, 176 resolved)


Yukon
(Total: 82 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 105 confirmed cases, 0 deaths, 57 resolved)


Nunavut
(Total: 565 confirmed cases, 4 death, 489 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19