پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۳ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر دوشنبه ۳ می، به ۱۲۳۹۰۶۲ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۳۲۳رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,886 new cases, 58 new deaths
(Total: 1,239,062 confirmed cases, 24,323 deaths, 1,131,309 resolved)


Ontario 3,436 new cases, 16 new deaths
(Total: 473,901 confirmed cases, 8,118 deaths, 428,786 resolved)


Quebec 798 new cases, 2 new deaths
(Total: 352,678 confirmed cases, 10,944 deaths, 332,577 resolved)


Alberta
(Total: 194,898 confirmed cases, 2,086 deaths, 169,892 resolved)


British Columbia
(Total: 129,482 confirmed cases, 1,581 deaths, 119,785 resolved)


Saskatchewan 207 new cases, 3 new deaths
(Total: 41,806 confirmed cases, 498 deaths, 38,911 resolved)


Manitoba 250 new cases, 1 new death
(Total: 39,524 confirmed cases, 979 deaths, 35,952 resolved)


Nova Scotia 146 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,854 confirmed cases, 67 deaths, 1,844 resolved)


New Brunswick 15 new cases, 1 new death
(Total: 1,954 confirmed cases, 38 deaths, 1,773 resolved)


Newfoundland and Labrador 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,104 confirmed cases, 6 deaths, 1,038 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 182 confirmed cases, 0 deaths, 169 resolved)


Yukon
(Total: 81 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 57 confirmed cases, 0 deaths, 51 resolved)


Nunavut 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 528 confirmed cases, 4 death, 439 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145052بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19