پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲۶ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۲۶ اپریل، به ۱۱۸۵۴۲۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۰۰۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,430 new cases, 38 new deaths
(Total: 1,185,477 confirmed cases, 24,006 deaths, 1,075,616 resolved)


Ontario 3,,510 new cases, 26 new deaths
(Total: 448,861 confirmed cases, 7,935 deaths, 400,340 resolved)


Quebec 889 new cases, 8 new deaths
(Total: 345,697 confirmed cases, 10,886 deaths, 324,441 resolved)


Alberta 1,495 new cases, 10 new deaths
(Total: 183,301 confirmed cases, 2,074 deaths, 160,617 resolved)


British Columbia
(Total: 123,758 confirmed cases, 1,554 deaths, 113,139 resolved)


Saskatchewan 245 new cases, 1 new death
(Total: 40,177 confirmed cases, 476 deaths, 37,163 resolved)


Manitoba 210 new cases, 1 new death
(Total: 37,808 confirmed cases, 968 deaths, 34,747 resolved)


Nova Scotia 66 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,119 confirmed cases, 67 deaths, 1,729 resolved)


New Brunswick 7 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,858 confirmed cases, 35 deaths, 1,700 resolved)


Newfoundland and Labrador 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,062 confirmed cases, 6 deaths, 1,024 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 175 confirmed cases, 0 deaths, 164 resolved)


Yukon
(Total: 80 confirmed cases, 1 death, 77 resolved)


Northwest Territories
(Total: 54 confirmed cases, 0 deaths, 49 resolved)


Nunavut 9 new cases, 0 new deaths
(Total: 464 confirmed cases, 4 death, 413 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144582بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19