پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۱۲ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۱۲ اپریل، به ۱۰۷۱۰۱۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۳۵۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,474 new cases, 28 new deaths
(Total: 1,071,017 confirmed cases, 23,356 deaths, 970,849 resolved)


Ontario 4,401 new cases, 15 new deaths
(Total: 391,009 confirmed cases, 7,567 deaths, 348,684 resolved)


Quebec 1,599 new cases, 2 new deaths
(Total: 327,982 confirmed cases, 10,744 deaths, 304,267 resolved)


Alberta 1,136 new cases, 5 new deaths
(Total: 162,038 confirmed cases, 2,018 deaths, 145,171 resolved)


British Columbia 3,289 new cases, 18 new deaths
(Total: 112,829 confirmed cases, 1,513 deaths, 101,216 resolved)


Manitoba 114 new cases, 0 new deaths
(Total: 35,327 confirmed cases, 949 deaths, 33,008 resolved)


Saskatchewan 299 new cases, 1 new death
(Total: 36,604 confirmed cases, 455 deaths, 33,600 resolved)


Nova Scotia 7 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,775 confirmed cases, 66 deaths, 1,663 resolved)


New Brunswick 10 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,732 confirmed cases, 33 deaths, 1,553 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,030 confirmed cases, 6 deaths, 1,010 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 160 confirmed cases, 0 deaths, 152 resolved)


Yukon
(Total: 74 confirmed cases, 1 death, 73 resolved)


Northwest Territories
(Total: 49 confirmed cases, 0 deaths, 48 resolved)


Nunavut
(Total: 395 confirmed cases, 4 death, 395 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19