پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۵ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۵ اپریل، به ۱۰۱۲۴۲۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۰۹۵رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 5,061 new cases, 12 new deaths
(Total: 1,012,427 confirmed cases, 23,095 deaths, 929,511 resolved)


Ontario 5,979 new cases (over 48 hours), 22 new deaths (over 48 hours)
(Total: 364,537 confirmed cases, 7,450 deaths, 331,600 resolved)


Quebec 1,252 new cases, 4 new deaths
(Total: 317,364 confirmed cases, 10,697 deaths, 296,396 resolved)


Alberta 3,987 new cases (over 96 hours), 4 new deaths (over 96 hours)
(Total: 153,194 confirmed cases, 1,998 deaths, 140,614 resolved)


British Columbia
(Total: 102,970 confirmed cases, 1,463 deaths, 91,732 resolved)


Manitoba 135 new cases, 2 new deaths
(Total: 34,487 confirmed cases, 940 deaths, 32,267 resolved)


Saskatchewan 219 new cases, 1 new death
(Total: 34,763 confirmed cases, 440 deaths, 32,121 resolved)


Nova Scotia 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,742 confirmed cases, 66 deaths, 1,645 resolved)


New Brunswick 10 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,662 confirmed cases, 30 deaths, 1,463 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,020 confirmed cases, 6 deaths, 1,006 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 159 confirmed cases, 0 deaths, 145 resolved)


Yukon
(Total: 74 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 47 resolved)


Nunavut
(Total: 395 confirmed cases, 4 death, 391 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19