پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲۲ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۲۲ مارچ، به ۹۳۸۷۱۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۷۱۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 3,517 new cases, 33 new deaths
(Total: 938,718 confirmed cases, 22,716 deaths, 880,162 resolved)


Ontario 1,699 new cases, 3 new deaths
(Total: 330,573 confirmed cases, 7,244 deaths, 308,578 resolved)


Quebec 712 new cases, 15 new deaths
(Total: 303,051 confirmed cases, 10,614 deaths, 285,682 resolved)


Alberta 456 new cases, 5 new deaths
(Total: 142,390 confirmed cases, 1,968 deaths, 134,246 resolved)


British Columbia 1,785 new cases (over 72 hours), 16 new deaths (over 72 hours)
(Total: 92,571 confirmed cases, 1,437 deaths, 85,746 resolved)


Manitoba 65 new cases, 1 new death
(Total: 33,418 confirmed cases, 928 deaths, 31,285 resolved)


Saskatchewan 205 new cases, 0 new deaths
(Total: 31,842 confirmed cases, 418 deaths, 29,948 resolved)


Nova Scotia 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,690 confirmed cases, 66 deaths, 1,604 resolved)


New Brunswick 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,498 confirmed cases, 30 deaths, 1,412 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,014 confirmed cases, 6 deaths, 999 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 144 confirmed cases, 0 deaths, 140 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 46 resolved)


Nunavut
(Total: 395 confirmed cases, 4 death, 391 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142157بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19