پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۸ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۸ فوریه، به ۸۰۸۱۲۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۰۸۳۵رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 3,612 new cases, 105 new deaths
(Total: 808,123 confirmed cases, 20,835 deaths, 747,114 resolved)


Ontario 1,265 new cases, 33 new deaths
(Total: 279,472 confirmed cases, 6,538 deaths, 258,603 resolved)


Quebec 853 new cases, 15 new deaths
(Total: 270,911 confirmed cases, 10,046 deaths, 249,361 resolved)


Alberta 269 new cases, 1 new death
(Total: 127,036 confirmed cases, 1,710 deaths, 119,130 resolved)


British Columbia 1,236 new cases, 13 new deaths
(Total: 70,952 confirmed cases, 1,259 deaths, 65,605 resolved)


Manitoba 52 new cases, 4 new deaths
(Total: 30,289 confirmed cases, 850 deaths, 27,817 resolved)


Saskatchewan 171 new cases, 2 new deaths
(Total: 25,574 confirmed cases, 341 deaths, 23,029 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,586 confirmed cases, 65 deaths, 1,513 resolved)


New Brunswick 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,346 confirmed cases, 20 deaths, 1,143 resolved)


Newfoundland and Labrador 11 new cases, 0 new deaths
(Total: 427 confirmed cases, 4 deaths, 393 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 112 confirmed cases, 0 deaths, 110 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 36 confirmed cases, 0 deaths, 35 resolved)


Nunavut
(Total: 299 confirmed cases, 1 death, 284 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19