پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲۵ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۲۵ ژانویه، به ۷۵۳۰۱۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۹۲۳۸ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 5,538 new cases, 154 new deaths
(Total: 753,011 confirmed cases, 19,238 deaths, 671,326 resolved)


Quebec 1,203 new cases, 46 new deaths
(Total: 254,836 confirmed cases, 9,521 deaths, 228,887 resolved)


Ontario 1,958 new cases, 43 new deaths
(Total: 256,960 confirmed cases, 5,846 deaths, 227,494 resolved)


Alberta 742 new cases, 25 new deaths
(Total: 121,535 confirmed cases, 1,574 deaths, 110,622 resolved)


British Columbia 1,344 new cases, 26 new deaths
(Total: 64,828 confirmed cases, 1,154 deaths, 57,831 resolved)


Manitoba 113new cases, 5 new deaths
(Total: 28,810 confirmed cases, 804 deaths, 24,464 resolved)


Saskatchewan 239 new cases, 1 new death
(Total: 22,416 confirmed cases, 254 deaths, 18,890 resolved)


Nova Scotia 
(Total: 1,571 confirmed cases, 65 deaths, 1,487 resolved)


New Brunswick 27 new cases, 1 new death
(Total: 1,151 confirmed cases, 14 deaths, 788 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 398 confirmed cases, 4 deaths, 386 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 110 confirmed cases, 0 deaths, 103 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 31 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 282 confirmed cases, 1 death, 264 recovered)بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19