پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲۳ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز دوشنبه، ۲۲ نوامبر، به ۳۳۳٬۷۳۲ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۱٬۴۹۴ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,792 new cases, 49 new deaths
(Total: 333,732 confirmed cases, 11,494 deaths, 267,026 resolved)

Quebec1,164 new cases, 13 new deaths
(Total: 133,206 confirmed cases, 6,842 deaths, 115,367 resolved)

Ontario: 1,589 new cases, 19 new deaths
(Total: 105,501 confirmed cases, 3,505 deaths, 88,992 resolved)

Alberta: 
(Total: 46,872 confirmed cases, 471 deaths, 34,206 resolved)

British Columbia: 
(Total: 25,172 confirmed cases, 331 deaths, 17,477 resolved)

Manitoba: 543 new cases, 7 new deaths
(Total: 14,087 confirmed cases, 236 deaths, 5,353 resolved)

Saskatchewan: 235 new cases, 0 new deaths
(Total: 6,708 confirmed cases, 33 deaths, 3,807 resolved)

 

Nova Scotia: 
(Total: 1,179 confirmed cases, 65 deaths, 1,071 resolved)

New Brunswick: 
(Total: 430 confirmed cases, 6 deaths, 347 resolved)

Newfoundland and Labrador: 
(Total: 319 confirmed cases, 4 deaths, 294 resolved)

Prince Edward Island: 
(Total: 68 confirmed cases, 0 deaths, 65 resolved)

Yukon: 
(Total: 32 confirmed cases, 1 death, 22 resolved)

Northwest Territories: 
(Total: 15 confirmed cases, 0 deaths, 10 resolved)

Nunavut: 
(Total: 130 confirmed cases, 0 deaths, 2 recovered)

 

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19