پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۱۱ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر دوشنبه ۱۱ ژانویه، به ۶۶۵۱۳۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۷۰۳۳ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,817 new cases, 117 new deaths
(Total: 665,133 confirmed cases, 17,033 deaths, 565,248 resolved)


Quebec 1,869 new cases, 51 new deaths
(Total: 230,690 confirmed cases, 8,737 deaths, 197,938 resolved)


Ontario 3,338 new cases, 29 new deaths
(Total: 219,120 confirmed cases, 5,012 deaths, 183,476 resolved)


Alberta
(Total: 111,452 confirmed cases, 1,284 deaths, 96,052 resolved)


British Columbia
(Total: 56,131 confirmed cases, 988 deaths, 48,205 resolved)


Manitoba 133 new cases, 3 new deaths
(Total: 26,450 confirmed cases, 741 deaths, 22,295 resolved)


Saskatchewan
(Total: 18,110 confirmed cases, 191 deaths, 14,426 resolved)


Nova Scotia 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,533 confirmed cases, 65 deaths, 1,435 resolved)


New Brunswick 
(Total: 779 confirmed cases, 9 deaths, 585 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 393 confirmed cases, 4 deaths, 381 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 102 confirmed cases, 0 deaths, 94 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 59 resolved)


Northwest Territories
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19