پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲۷ جولای

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز دوشنبه، ۲۷ جولای، به ۱۱۴٬۰۳۲ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 58,583 confirmed (including 5,667 deaths, 50,812 resolved)

Ontario: 38,799 confirmed (including 2,764 deaths, 34,461 resolved)

Alberta: 10,086 confirmed (including 178 deaths, 8,567 resolved)

British Columbia: 3,419 confirmed (including 191 deaths, 2,934 resolved)

Saskatchewan: 1,178 confirmed (including 16 deaths, 873 resolved)

Nova Scotia: 1,067 confirmed (including 63 deaths, 1004 resolved)

Manitoba: 381 confirmed (including 7 deaths, 319 resolved), 13 presumptive

Newfoundland and Labrador: 266 confirmed (including 3 deaths, 259 resolved)

New Brunswick: 170 confirmed (including 2 death, 165 resolved)

Prince Edward Island: 36 confirmed (including 34 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Yukon: 11 confirmed (including 11 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases, 2 presumptive

Total: 114,032 (15 presumptive, 114,017 confirmed including 8,891 deaths, 99,459 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19