پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۲۶ جون

 تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز جمعه، ۲۶ جون، به ۱۰۲٬۷۴۴ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 55,079 confirmed (including 5,448 deaths, 23,786 resolved)

Ontario: 34,316 confirmed (including 2,644 deaths, 29,754 resolved)

Alberta: 7,851 confirmed (including 154 deaths, 7,191 resolved)

British Columbia: 2,869 confirmed (including 173 deaths, 2,517 resolved)

Nova Scotia: 1,061 confirmed (including 63 deaths, 998 resolved)

Saskatchewan: 759 confirmed (including 13 deaths, 648 resolved)

Manitoba: 316 confirmed (including 7 deaths, 294 resolved), 11 presumptive

Newfoundland and Labrador: 261 confirmed (including 3 deaths, 258 resolved)

New Brunswick: 165 confirmed (including 2 death, 143 resolved)

Prince Edward Island: 27 confirmed (including 27 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Yukon: 11 confirmed (including 11 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases

Total: 102,744 (11 presumptive, 102,733 confirmed including 8,507 deaths, 65,645 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19