پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۱۶ جولای

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر جمعه ۱۶ جولای، به ۱۴۲۲۵۳۴ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۶۴۸۵رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 434 new cases, 10 new deaths
(Total: 1,422,534 confirmed cases, 26,485 deaths, 1,391,298 resolved)


Ontario 159 new cases, 10 new deaths
(Total: 547,864 confirmed cases, 9,285 deaths, 537,176 resolved)


Quebec 83 new cases, 3 new deaths
(Total: 376,192 confirmed cases, 11,235 deaths, 364,328 resolved)


Alberta
(Total: 232,635 confirmed cases, 2,312 deaths, 229,745 resolved)


British Columbia
(Total: 148,286 confirmed cases, 1,761 deaths, 145,859 resolved)


Saskatchewan
(Total: 49,341 confirmed cases, 573 deaths, 48,395 resolved)


Manitoba 37 new cases, 0 new deaths
(Total: 57,065 confirmed cases, 1,164 deaths, 54,943 resolved)


Nova Scotia
(Total: 5,870 confirmed cases, 92 deaths, 5,756 resolved)


New Brunswick 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,345 confirmed cases, 46 deaths, 2,290 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,433 confirmed cases, 7 deaths, 1,376 resolved)


Yukon
(Total: 497 confirmed cases, 6 deaths, 414 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 208 confirmed cases, 0 death, 208 resolved)


Northwest Territories
(Total: 128 confirmed cases, 0 deaths, 128 resolved)


Nunavut
(Total: 657 confirmed cases, 4 death, 653 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19