پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۱۴ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز جمعه ۱۴ می، به ۱۳۱۲۴۱۴ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۸۲۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 6,726 new cases, 58 new deaths
(Total: 1,312,414 confirmed cases, 24,825 deaths, 1,212,114 resolved)


Ontario
(Total: 502,171 confirmed cases, 8,405 deaths, 464,531 resolved)


Quebec
(Total: 360,982 confirmed cases, 11,017 deaths, 342,170 resolved)


Alberta
(Total: 215,193 confirmed cases, 2,132 deaths, 188,475 resolved)


British Columbia
(Total: 137,810 confirmed cases, 1,632 deaths, 130,310 resolved)


Saskatchewan
(Total: 43,926 confirmed cases, 513 deaths, 41,381 resolved)


Manitoba
(Total: 43,700 confirmed cases, 1,002 deaths, 38,652 resolved)


Nova Scotia
(Total: 4,407 confirmed cases, 71 deaths, 2,764 resolved)


New Brunswick
(Total: 2,040 confirmed cases, 41 deaths, 1,871 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,173 confirmed cases, 6 deaths, 1,081 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 188 confirmed cases, 0 deaths, 181 resolved)


Yukon
(Total: 84 confirmed cases, 2 death, 80 resolved)


Northwest Territories
(Total: 121 confirmed cases, 0 deaths, 77 resolved)


Nunavut
(Total: 606 confirmed cases, 4 death, 528 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19