پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۷ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب جمعه ۷ می، به ۱۲۷۲۴۵۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۵۲۲رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,748 new cases, 39 new deaths
(Total: 1,272,451 confirmed cases, 24,522 deaths, 1,166,654 resolved)


Ontario 3,166 new cases, 23 new deaths
(Total: 486,223 confirmed cases, 8,236 deaths, 444,342 resolved)


Quebec 919 new cases, 3 new deaths
(Total: 356,216 confirmed cases, 10,974 deaths, 336,505 resolved)


Alberta 1,980 new cases, 4 new deaths
(Total: 205,115 confirmed cases, 2,106 deaths, 178,149 resolved)


British Columbia
(Total: 133,619 confirmed cases, 1,595 deaths, 125,025 resolved)


Saskatchewan 319 new cases, 1 new death
(Total: 42,695 confirmed cases, 502 deaths, 39,954 resolved)


Manitoba 498 new cases, 1 new death
(Total: 40,940 confirmed cases, 987 deaths, 36,964 resolved)


Nova Scotia 227 new cases, 1 new death
(Total: 3,591 confirmed cases, 70 deaths, 2,057 resolved)


New Brunswick 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,988 confirmed cases, 40 deaths, 1,807 resolved)


Newfoundland and Labrador 7 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,127 confirmed cases, 6 deaths, 1,054 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 185 confirmed cases, 0 deaths, 176 resolved)


Yukon
(Total: 82 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 104 confirmed cases, 0 deaths, 57 resolved)


Nunavut 1 new case, 0 new deaths
(Total: 553 confirmed cases, 4 death, 472 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19